Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de website Campings Lago Maggiore (hierna te noemen “de website”) met informatie over Lago Maggiore.

1.2 Door de website te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat, verzoeken wij u de website niet verder te gebruiken.

2. Inhoud en aansprakelijkheid

2.1 De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij streven naar nauwkeurige en actuele informatie, kunnen wij niet garanderen dat de inhoud te allen tijde volledig, juist of up-to-date is.

2.2 Campings Lago Maggiore aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie, noch voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website.

2.3 De website kan links bevatten naar externe websites die buiten onze controle vallen. Campings Lago Maggiore is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe sites.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle teksten, afbeeldingen, video’s, en ander materiaal op de website zijn eigendom van Campings Lago Maggiore of worden gebruikt met toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om deze materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken.

3.2 Het is toegestaan om een hyperlink naar de website te plaatsen, mits dit gebeurt op een eerlijke en legitieme wijze die geen schade toebrengt aan de reputatie van Campings Lago Maggiore.

4. Gebruik van de website

4.1 U stemt ermee in de website niet te gebruiken voor illegale doeleinden of op een manier die schade kan toebrengen aan de website of de reputatie van Campings Lago Maggiore.

4.2 Het is verboden om via de website virussen of andere schadelijke software te verzenden of proberen toegang te krijgen tot beveiligde delen van de website zonder toestemming.

5. Privacybeleid

5.1 Campings Lago Maggiore hecht waarde aan uw privacy. Ons privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en welke maatregelen wij nemen om deze te beschermen.

5.2 Door gebruik te maken van de website stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.

6. Wijzigingen aan de voorwaarden

6.1 Campings Lago Maggiore behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht op het moment dat ze op de website worden geplaatst.

6.2 Wij raden u aan de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

7. Toepasselijk recht

7.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

8. Contact

8.1 Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via Contactinformatie.